Η Φωτοσύνθεση στους Οργανισμούς
(PHOTO)

Σε αυτό το μάθημα 4 εβδομάδων θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε 4 διαφορετικές πτυχές της Φωτοσύνθεσης: Τη Ιστορία, τις Βιοχημικές Διεργασίες, την Εξελικτική και τη Διδακτική